24-01-10

Bericht aan de ouders van DD

In afwachting van het nieuwjaarsbabbeltje met de bekendmaking van de winnaars van de posterwedstrijd, houden wij u eraan u te informeren over het reilen en zeilen op onze school.

 

Als er voldoende kleutertjes aanwezig zijn in de avondstudie, wordt die studie opgesplitst in een groep kleuters en lager. Juf Elke neemt de kleuters tot 17u. apart. De leerlingen lager kunnen rustig en onder controle van een klasleerkracht hun huistaken en lessen afwerken.

 

Onze gymleerkracht meester Lieven zal wellicht nog een hele tijd moeten herstellen van een plotse aanval en wordt zolang vervangen door Jonas Parmentier, ook uit De Pinte.

 

Wij willen u ook meegeven dat op woensdag 27/01 om 19u.30 op DD  het oudercomité terug samenkomt. U kan u steeds richten tot Myriam (myriamdecoster@hotmail.com) om iets ter sprake te brengen of om activiteiten voor te bereiden.

 

We blijven het betreuren dat het stipt op tijd komen ‘s morgensvoor heel wat gezinnen geen evidentie blijkt. Vele andere gezinnen slagen daar wel in en komen soms van ver. Daarom zal er binnenkort een stiptheidsactie doorgaan. Laatkomers krijgen een folder en de directie en zorgleerkracht zullen de kleuters en kinderen die niet tijdig op school waren, naar de klas begeleiden. De schoolpoort gaat dan 5 min. na het belsignaal op slot. Laatkomers moeten dan rond via het middelbaar…

 

De verwarming in de kleuterbouw is hersteld, deze haperde door een verroeste ondergrondse leiding. In het voorjaar wordt er op gas overgeschakeld en zal alles perfect werken.

 

De datum voor oudercontact voor het kleuter is gewijzigd. Voor de ouders van de bijenklas is er een infoavond “overgang eerste leerjaar” gepland. Na de paasvakantie is er een oudercontact voor alle kleuterklassen op DD.

Alle info op de kalender van de schoolwebsite.

 

Verder staan er heel wat activiteiten en acties op het programma.

Even een kort overzicht:

 

De speelplaatswerking loopt verder. Kleuters en lagere schoolkinderen spelen met positief resultaat gescheiden en binnenkort worden er ook spelenbakken ter beschikking gesteld van alle leerlingen. Deze werking wordt geopend met een starttoneeltje van Hanne en Yanne op dinsdag 26/01 om 8u.30, waarop alle ouders ook welkom zijn.

 

In het kader van onze prioriteit rond “Taal de hele dag” doorheen de klassen, besteden we aandacht aan de gedichtendag en aan de boekenweek. De kleutertjes mogen binnenkort zelfs een voorstelling bijwonen in de Vlaamse Opera.

 

Omwille van de acute nood in Haïti organiseert onze school een sobere maaltijd en een azaleaverkoop ten voordele van de slachtoffers en de heropbouw van dit zwaar getroffen land.

 

Onze jaarlijkse ZUIDACTIE houden we dit jaar ten voordele van Nicaragua (straatkinderen) en die vangt aan in maart. Ook daar houden de klassen acties voor: zo is er een sponsorloop met de hele school, een rommelmarkt, een pannenkoekenactie, auto’s wassen, enz…

 

Ook is er na de paasvakantie een koekenverkoop om onze nieuwe speeltuigen die men in mei-juni komt aanleggen te bekostigen.

  

Verder wil ik iedereen danken voor hun medewerking aan een veilige verkeerssituatie aan de schoolpoort. Een grote meerderheid respecteert de verkeersborden en zorgt zo voor een veilige schoolomgeving voor onze kinderen.

 

 

20:36 Gepost door de directie in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.