22-06-12

Laatste schooldag : afspraken voor De Deyne + Inrichting kleuter De Deyne

Met het einde van het schooljaar in zicht houd ik eraan u van harte te danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelde.

 

Donderdag 28 juni is er  de sloteucharistieviering  waartoe u ook uitgenodigd bent. Deze vindt plaats om 09u30 in de Christus-Koningkerk aan het Rerum Novarumplein.

 

Vrijdag 22 juni worden de laatste rekeningen meegegeven. Om deze volledig te kunnen opstellen rekenen we ook een prognose aan van de laatste 2 weken.

In september verrekenen we het verschil mocht de prognose niet kloppen.

Mogen we dan ook vragen de rekeningen zo spoedig mogelijk te betalen.

Zo kan ook onze administratieve bediende gerust in vakantie.

 

De kleuterjuffen voor volgend schooljaar zijn in de peuterklas juf Evelien De Cock, in de kikkerklas juf Caroline De Schuyter en in de bijenklas juf Iemke Aernaut.

Juf Iris neemt de zorg in het kleuter op zich en juf Lieve gaat uit de klas en  wordt de muzo-juf die ook aan taalactivering van de kleuters op Rerum Novarum en De Deyne zal werken. De leerkrachten van het lager blijven juf Caroline, Els, Kathleen, Isabelle en Inge. Juf Greet van Rerum Novarum komt halftijds het team versterken. Eveneens zal er vanaf september een brugleerkracht in dienst komen om ouders te woord te staan. Dit wordt juf Yo Willems. Juf Christa blijft de vertrouwde zorgcoördinator.

Wij nemen afscheid van onze CLB-medewerkers Mieke Debaere en Yana Van Meerhaeghe en danken hun voor de constructieve samenwerking.

 

Wij houden  een algemene infoavond voor het kleuter én het lager op woensdag 29 augustus om 18u in de toneelzaal op DD.

 

U wordt daartoe nu reeds door middel van deze brief uitgenodigd!

Na een algemene inleiding door de directie kan u dan met de klasleerkracht of kleuterleidster naar de klas om de afspraken en werking van het komend schooljaar te vernemen. Het heeft geen zin nu reeds te komen pleiten bij wie u uw kind wenst te laten zitten. Daarin beslist enkel de directie met de klassenraad en dit wordt op woensdag 29 augustus meegedeeld.

 

Op vrijdag 29  juni eindigt de school traditioneel om  12 uur.

Dan begint de vakantie. Het rapport wordt enkel die dag meegegeven. 

Gezinnen die vroeger op reis vertrekken krijgen geen toelating en de kinderen zijn onwettig afwezig.

Brengt u ook het turnzakje terug binnen, fris gewassen? Dank daarvoor.

 

De leerkrachten blijven evenwel naschools na 14u beschikbaar voor oudercontacten van die leerlingen, waarvan de resultaten problemen geven voor een overgang of waarvan veel meer verwacht werd. De meeste oudercontacten gebeurden reeds op voorhand. Graag een seintje vooraf aan de klasleerkracht indien u een gesprek wenst.

 

In naam van het leerkrachtenteam wens ik u en de kinderen een heel fijne vakantie om er op maandag 3 september 2012  opnieuw met nieuwe moed tegenaan te kunnen gaan. De afgestudeerde zesdeklassers wensen we heel veel succes in het eerste jaar secundair onderwijs.

11:44 Gepost door de directie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wat is er nieuw volgend schooljaar?

Via de ondersteuning van het nieuwe project FLANDERS SYNERGIE hebben we als school onze talenten opgelijst en een visie ontwikkeld voor de kinderen.

 

Onze visie blijft nog steeds op onze 3 traditionele pijlers rusten:

Spelen, Leren en Leven.

 

We streven ernaar dat onze leerlingen creatief-muzisch (spelen) worden.

Dat ze innovatief-kritisch kunnen zijn (Leren)

En dat ze sociaal-competent worden (Leven).

 

1. Spelen

Wij leggen volgend schooljaar dus  ook klemtonen op de muzische ontwikkeling. We ontwikkelen ons leefrapport tot een bruikbaar instrument en willen werken op gedrag op de speelplaats. (spelenbakken)

 

2. Leren

We  introduceren het gebruik van een tablet (zoals bv Childpad of Tablet) in het kleuter en later op het schooljaar ook geleidelijk in het lager. Er wordt 1 toestel aangekocht om mee te experimenteren zodat alle kinderen er tijdens het schooljaar kennis mee gaan maken.

Op ICT-vlak werken we leerlijnen uit en ook ons taalbeleid wordt verder uitgediept.

 

3.Leven

Ook trekken we de kaart van Mindfulness om kinderen meer tot rust te brengen.

Onze zorgco gaat daar intensief trainingen voor volgen en ook het team wordt daarin opgeleid. Yoga wordt geïntroduceerd als bewegingsmoment in het kleuter en het

lager.

 

De bosklassen en de sneeuwschool gaan ook volgend schooljaar door voor onze derdegraadskinderen. Zo beleven ze unieke momenten en worden ze als groep steviger in het samen-LEVEN.

11:43 Gepost door de directie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |