25-02-13

Opnieuw samenstellen van de oudergeleding van de schoolraad

 

Geachte ouders

We hebben vastgesteld dat er op school geen vraag is tot de oprichting van een ouderraad (10 procent van de ouders moet daarom vragen). Dit betekent dat iedereen tevreden is over de werking van het oudercomité. Volgens het decreet moeten we echter dit jaar de schoolraad opnieuw samenstellen voor 1 april 2013.

Deze schoolraad is samengesteld uit 3 vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad geeft advies aan en overlegt met het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden. De schoolraad komt 3 keer op een jaar samen. In deze schoolraad situeren wij het zwaartepunt van de formele inspraak op school. De participatie van de ouders in het schoolbeleid via deze schoolraad krijgt onze volle steun. We zijn ervan overtuigd dat in de schoolraad de belangen en voorstellen van al de betrokken actoren aan bod kunnen komen en tegenover elkaar afgewogen kunnen worden. Zo wordt ook voor het schoolbestuur op eenduidige wijze de gesprekspartner vastgelegd. (de leden zijn momenteel mr pastoor Guido Eeckhaoudt, Hilmi Lazhar, Herman Vandensteen, juf Greet en juf Inge Van Hamme, Willy Van Leirberghe (ontslagnemend), Ewan Claeyssens - directie,  de papa van Sayed Nisrine 2RN en Yasmine 4RN en de mama van Laura De Bie 2DD.)

Iedereen die in het bezit is van het ouderlijk gezag, die de voogdij of de pleegvoogdij uitoefent of die de leerling in feite onder zijn bewaring heeft (pleegouder zonder wettelijk omschreven gezagsinstelling) kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de schoolraad en is stemgerechtigd bij de verkiezing van de oudergeleding voor de schoolraad. Om kandidaat te zijn voor de oudergeleding van de schoolraad mag de “ouder” geen personeelslid zijn van de school en geen lid zijn van het schoolbestuur.

Het schoolbestuur heeft een kiesreglement opgesteld. Elke kandidaat ontvangt een exemplaar van het kiesreglement. Het kiesreglement ligt eveneens ter inzage op het schoolsecretariaat.

Wij ontvingen de kandidatuur van An Quintelier (mama van Thomas  1dd en Sarah 3dd).

Mocht iemand ook overwegen zijn kandidatuur in te dienen, dan mag deze contact opnemen met de directie voor 22 maart 2013. Dan dienen er opnieuw verkiezingen te worden uitgeschreven.

De verkiezingen zullen plaatsvinden op maandag 25 maart 2013 van 8.30 u. tot 15.30 u. op het secretariaat van beide vestigingen. Op basis van de binnengekomen kandidaturen stellen wij een alfabetische kandidatenlijst op die meegedeeld wordt aan alle stemgerechtigden.

In geval u zich kandidaat stelt voor de oudergeleding van de schoolraad van onze school vragen wij u dit voor   18 maart  te melden met een motivering waarop uw naam en adres staat, op het volgend adres:

G.V.L Oefenschool Sint Paulus, E. De Deynestraat 2, 9000 Gent

G.V.L. Oefenschool Sint Paulus, Rerum Novarumplein 188, 9000 Gent

Wij houden alleen rekening met kandidaturen die ons schriftelijk bereiken.

Zijn er geen kandidaturen dan is de nieuwe schoolraad met bovenstaande samenstelling geïnstalleerd met ingang vanaf 1 april 2013

12:17 Gepost door de directie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.